Tải Game

Hệ Thống Nhiệm Vụ tại Hoa Sơn Ngũ Tuyệt

14/07/2020

Hệ Thống Nhiệm Vụ tại Hoa Sơn Ngũ Tuyệt

 

Tại Hoa Sơn Ngũ Tuyệt, chư vị Đại Hiệp cần phải hoàn thành những nhiệm vụ sau để tăng tiến sức mạnh và tiến tới ngôi Vị Minh Chủ Võ Lâm:

 

1. Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Các vị Đại Hiệp cần hoàn thành tối đa 22 nhiệm vụ hoạt động mỗi ngày. Lượt làm nhiệm vụ được làm mới mỗi ngày. Đại Hiệp hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ được nhận nhiều kinh nghiệm và tài nguyên.

 

 

2. Nhiệm Vụ Tuần

Các vị Đại Hiệp hoàn thành Nhiệm Vụ Ngày để tích lũy nhận thưởng Nhiệm Vụ Tuần. Hoàn thành nhiệm vụ Đại Hiệp sẽ nhận được mảnh Hiệp Khách, tiền ảo vv... và các nguyên liệu khác.

 

 

3. Nhiệm Vụ Thành Tựu

Các vị Đại Hiệp khi hoàn thành các thành tựu nhất định như: Cấp độ, Hiệp Khách… sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ, và được nhận các loại vật phẩm quý hiếm.

 

BQT Hoa Sơn Ngũ Tuyệt trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ