Tải Game

Hệ Thống Thần Binh và Duyên Thần Binh Hoa Sơn Ngũ Tuyệt

14/07/2020

Hệ Thống Thần Binh và Duyên Thần Binh Hoa Sơn Ngũ Tuyệt

 

Thần Binh tại Hoa Sơn Ngũ Tuyệt được chia thành các phẩm từ thấp đến cao như sau:

  1. Lục

  2. Lam

  3. Tím

  4. Vàng

  5. Đỏ

Mỗi Thần Binh giúp Hiệp Khách tăng tiến chỉ số sức mạnh khác nhau. Tham gia hoạt động Hành Hiệp Trượng Nghĩa để nhận được Ảnh Rèn của Thần Binh.

Cường HóaTăng Bậc Thần Binh giúp tăng chỉ số sức mạnh Công, Thủ, HP. 

Tuy nhiên một số Hiệp Khách có duyên với một Thần Binh nhất định giúp tăng tiến chỉ số sức mạnh cao hơn.

 

Chi tiết về Duyên Thần Binh

Đỏ Thần Binh Thần Binh Kích Duyên Tướng

 

 

Cam Thần Binh Thần Binh Kích Duyên Tướng

 

Tím Thần Binh Thần Binh Kích Duyên Tướng

BQT Hoa Sơn Ngũ Tuyệt trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ