Tải Game

Hướng Dẫn Tăng Sức Mạnh Cho Hiệp Khách

14/07/2020

Hướng Dẫn Tăng Sức Mạnh Cho Hiệp Khách

 

Để các Hiệp Khách có thể tung hoành giang hồ thế giới Hoa Sơn Ngũ Tuyệt, các vị Đại Hiệp hãy tăng tiến sức mạnh cho các Hiệp Khách bằng cách cách sau nhé:

 

Tăng Cấp

Sử dụng Tu Vi để tăng cấp Hiệp Khách, gia tăng nhiều chỉ số công, thủ, bạo kích và HP.

 

Đột Phá

Sử dụng Đan Đột Phá tăng cấp Hiệp Khách, gia tăng nhiều chỉ số công, thủ, bạo kích và HP.

Đột phá đến bậc Võ TônVõ Thánh sẽ tăng các chỉ số sức mạnh tương ứng của Hiệp Khách.

Kinh Mạch

Mỗi Hiệp Khách có 6 bậc Kinh Mạch, dùng Chân Khí để nâng Kinh Mạch. Nâng hết 6 bậc Kinh Mạch sẽ cường hóa được 1 tầng Kinh Mạch, giúp Hiệp Khách tăng mạnh các chỉ số công, thủ, HP.

Cộng hưởng Kinh Mạch

Cường hóa đồng đều tầng Kinh Mạch của mỗi Hiệp Khách sẽ sinh ra Cộng hưởng Kinh Mạch, giúp tăng chỉ số công, thủ, HP toàn đội.

Kỹ Năng

Trong thế giới Hoa Sơn Ngũ Tuyệt, mỗi Hiệp Khách sẽ có 3 kỹ năng: 1 kỹ năng đánh thường, 1 kỹ năng đặc biệt và 1 kỹ năng hợp kích. 

Mỗi Hiệp Khách hợp kích với 1 Hiệp Khách đặc biệt để xuất kỹ năng đặc biệt và thêm hiệu ứng có lợi cho đội hình. Ngoài ra ra trận cùng các Hiệp Khách duyên khác được tăng các chỉ số có lợi về Công, Thủ, HP

 

BQT Hoa Sơn Ngũ Tuyệt trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ