Tải Game

NHỮNG SỰ KIỆN ẨN BỔ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG TRONG GAME

07/08/2020

NHỮNG SỰ KIỆN ẨN BỔ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG TRONG GAME

Trong Hoa Sơn Ngũ Tuyệt có 1 số sự kiện ẩn, chỉ mở vào 1 khoảng thời gian nhất định. Những sự kiện này sẽ bổ trợ cho những hoạt động trong game khiến cho quá trình tham gia hoạt động của các Đại Hiệp đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

1. Đấu Trường Danh Vọng X2

- Mô tả: trong sự kiện khiêu chiến Hoa Sơn Luận Kiếm có thể nhận gấp 2 lần Hoa Sơn Lệnh

- Thời gian: không xác định

- Phạm Vi: những server đã trải qua 14 ngày chuỗi sự kiện mở server mới 

2. Quyết Đấu Võ Huân X2

- Mô tả: trong sự kiện khiêu chiến Đại Hội Võ Lâm có thể nhận gấp 2 lần Hào Hiệp Lệnh

- Thời gian: không xác định

- Phạm Vi: những server đã trải qua 14 ngày chuỗi sự kiện mở server mới 

3. Ngân Khố Vàng X2

- Mô tả: trong sự kiện khiêu chiến Treo Thưởng Giang Hồ có thể thu được gấp 1.5 lần Đồng

- Thời gian: không xác định

- Phạm Vi: những server đã trải qua 14 ngày chuỗi sự kiện mở server mới 

4. Chân Khí Đỉnh Quang Minh X2

- Mô tả: trong sự kiện khiêu chiến Đỉnh Quang Minh có thể thu được gấp 2 lần Chân Khí

- Thời gian: không xác định

- Phạm Vi: những server đã trải qua 14 ngày chuỗi sự kiện mở server mới 

 

Tip: Quý Đại Hiệp nên tiêu Thể Lực và Khí Lực vào thời điểm những sự kiện này đang diễn ra để đạt được những hiệu quả tốt nhất

BQT Hoa Sơn Ngũ Tuyệt

Trân Trọng !

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ