Tải Game

Tính Năng Chân Nguyên

03/08/2020

Tính Năng Chân Nguyên

Tính năng mở sau Big Update 1.0. Lv 46 sẽ mở.

Cơ Chế:

Luyện Khí là tính năng bất ngờ mở thêm trong đợt update này:

1.Luyện khí từ thấp đến cao gồm 5 trạng thái Tâm Cảnh: Tức Giận, Ôn Hòa, Tĩnh Tại, Chuyên Tâm, Hòa Nhập, trạng thái Tâm Cảnh càng cao phẩm Chân Nguyên càng cao

2. Mỗi lần luyện khí cần tiêu Thần Hồn và Đồng, trạng thái khác nhau Luyện Khí tiêu số Thần Hồn và Đồng khác nhau

3. Nhấn Thu Nhanh sẽ thu tất cả Chân Nguyên và Khí Hải

4. Nhấn Tụ Khí Nhanh, Chân Nguyên phẩm cao sẽ hấp thụ Chân Nguyên phẩm thấp để tăng cấp (nếu phẩm Chân Nguyên như nhau, Chân Nguyên xếp trước sẽ hấp thụ tất cả Chân Nguyên còn lại).

5. Nhấn Luyện Khí Nhanh nhận ngay lượng lớn Chân Nguyên, tối đa 30 Chân Nguyên , phí Luyện Khí Nhanh cao nhất bằng 30 lần Luyện Khí

6. Tiêu 200 KNB nhấn Chuyên Tâm, kích hoạt trạng thái Chuyên Tâm

7. Mỗi lần Luyện Khí sẽ nhận điểm Tu Luyện, điểm Tu Luyện dùng để đổi Chân Nguyên

 

Sở Hữu:

Có thể sở hữu chân nguyên phẩm cao qua việc đổi tại Shop Chân Nguyên -> Sử dụng điểm tu luyện để đổi, điểm Tu luyện nhận được qua việc Luyện Khí

 

BQT Hoa Sơn Ngũ Tuyệt trân trọng!

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ